Kredyt na kolektory słoneczne

Bank Spółdzielczy w Wolbromiu informuje, iż od dnia 07.09.2010 r. wprowadza do swojej oferty kredytowej nowy produkt – kredyt na zakup i montaż kolektorów słonecznych.

Kredyty na zakup i montaż kolektorów słonecznych oprocentowane są w wysokości:
- kredyt do kwoty 15.000,00 zł. – WIBOR 3M + 5 p.proc. marży
- kredyt powyżej 15.000,00 zł. do kwoty 30.000,00 zł. – WIBOR 3M + 4 p.proc. marży
- kredyt powyżej kwoty 30.000,00 zł. – WIBOR 3M + 3 p.proc. marży

Od kredytów na zakup i montaż kolektorów Bank Spółdzielczy w Wolbromiu pobierał będzie prowizję w następujących wysokościach:

1. dla osób posiadających w BS w Wolbromiu rachunek ROR – 2% od kwoty przyznanego kredytu,
2. dla pozostałych klientów – 3% od kwoty przyznanego kredytu.

Do pobrania:
Wniosek o udzielenie kredytu na zakup kolektorów słonecznych
Wniosek o dotacje NFOŚiGW na częściową spłatę kapitału kredytu
Arkusz_ewaluacyjny
Informacja o sytuacji płatniczej wnioskodawcy
Kwestionariusz osobowy
Oświadczenie wnioskodawcy
Oświadczenie o zamieszkaniu
Oświadczenie o trwałości przedsięwzięcia
Oświadczenie o nie prowadzeniu działalności
Protokół końcowego odbioru przedsięwzięcia i przekazania do eksploatacji