Strona główna

Siedzibą Banku Spółdzielczego jest Wolbrom w powiecie olkuskim, województwie małopolskim.

Bank Spółdzielczy w Wolbromiu działa na terenie całego województwa małopolskiego oraz śląskiego, a także na terenie powiatów sąsiadujących z wyżej wymienionymi województwami.

Bank posiada swoje placówki w: Wolbromiu, Olkuszu, Skale, Charsznicy, Żarnowcu, Pilicy, Łazach, Niegowonicach, Sędziszowie i Bolesławiu.

Bank Spółdzielczy w Wolbromiu oferuje swoim klientom nowoczesne produkty bankowe. Są to między innymi rozliczenia w systemie ELIKSIR, karty płatnicze (debetowe i kredytowe) oraz elektroniczny system zdalnej obsługi klienta eCorpoNet, eBankNet, SMS.

Bank prowadzi obsługę dewizową. Ofertę kredytową kieruje do przedsiębiorców – różnego rodzaju spółek, rolników, osób fizycznych.

Ze środków na działalność społeczno-wychowawczą będących do dyspozycji Rady Nadzorczej Bank wspomaga różne inicjatywy społeczno-kulturalne, pomaga organizacjom oświatowym, organizacjom społecznym z terenu działania Banku oraz osobom fizycznym potrzebującym pomocy.

Bank Spółdzielczy w Wolbromiu zajmuje miejsce w czołówce banków spółdzielczych zrzeszonych w Banku Polskiej Spółdzielczości SA w Warszawie.

Depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Wolbromiu gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.